Zaměstnanci školy

Ředitelka ZŠ – Ing. Bc. Petra Kremlová   - kremlova@zs.bakovnj.cz

Statutární zástupce ředitelky – Mgr. Václav Čech    - cech@zs.bakovnj.cz

Zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň - Mgr. Věra Bartošová - bartosova@zs.bakovnj.cz

 

1. stupeň:

I. A – Mgr. Helena Kaluhová

I.  B – Mgr. Blanka Černá

II. A – Mgr. Ilona Dvořáková

II. B – Mgr. Hana Kroupová

II. C – Mgr. Eva Ernestová

III. A – Mgr. Věra Bartošová

III. B – Mgr. Jaromíra Rudolfová

III. C – Mgr. Lenka Švarcová Malcová

IV. A – Mgr. Monika Honcová

IV. B – Bc. Denisa Zelenková

V. A – Mgr. Ivana Lustyková Dočekalová

V. B – Mgr. Jitka Brychová

V. C – Mgr. Ivana Kavanová

 

netřídní učitelé:

Michaela Antonínová, DiS.

Sylva Lepičová

 

2. stupeň:

VI. A – Mgr. Michaela Korbelová

VI. B – Ing. Jitka Rakušanová

VII. A – Mgr. Luboš Brodský

VII. B – Mgr. Jana Brodská

VIII. A – Mgr. Jana Szkanderová

VIII. B – Mgr. Jaroslava Mařanová

IX. A – Ing. Dana Stehlíková

IX. B – Mgr. Václav Čech

 

netřídní učitelé:

Mgr. Jindřiška Jonešová

Mgr. Ivona Kratochvílová

MgA. Milan Kreml

Blanka Matějů

Bc. Jana Navrátilová

JUDr. Tereza Podlipská

Mgr. Eva Stébelská

 

Lenka Novotná, asistent pedagoga

Iveta Poštolková, asistent pedagoga

Veronika Šimonová, asistent pedagoga

Jana Tůmová Šípová, asistent pedagoga

Markéta Tesaříková, asistent pedagoga

 

Školní psycholog – Mgr. Iva Doškářová

 

Školní družina 

Jiřina Horejšová

Lenka Drahoňovská

Markéta Tesaříková

Marcela Vávrová

 

Sekretariát – Veronika Grünwaldová - grunwaldova@zs.bakovnj.cz

Školní jídelna – Radka Žďánská    -  jidelna@zs.bakovnj.cz

Školník – Miroslav Činka