Žákovský běh Bakovem

Školní sportovní klub při ZŠ v Bakově nad Jizerou zve všechny děti a mládež (1999-2016) na 16.ročník Žákovského běhu Bakovem, který se uskuteční v sobotu 8.4.2017 na bakovském náměstí. Závodí se tradičně ve dvanácti kategoriích a ve štafetách. Závodní kancelář bude otevřena v divadelním sále Radnice od 7:30. Prezentace končí 30 minut před startem příslušné kategorie.

Pro nejlepší jsou připraveny věcné ceny, diplomy, medaile a ceny od sponzorů. Více na stránkách závodu  http://behbakovem.webnode.cz/.

                                                   Mgr. Luboš Brodský