Základní informace

 

IČO: 709 94 994

Příspěvková organizace Základní škola Bakov nad Jizerou byla zřízena Městem Bakov nad Jizerou dnem 18.10.2002 s účinností od 1.1.2003, podle ustanovení § 35 odst. 2, § 84 odst. 2, pís. e) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a na základě usnesení Zastupitelstva města Bakov nad Jizerou č. 17 ze dne 17.10.2002.

Bakovská základní škola se sestává z prvního a druhého stupně. Součástí školy je školní jídelna a školní družina. Funguje zde řada sportovních a zájmových kroužků.