Žáci pomohli muži v nouzi

   V pátek 22. 9. 2017 při cestě ze školy žáci 4.A Michael Čučka, Tomáš a Lukáš Pírkovi a žákyně 4.B Lucie Králová zaslechli u sokolovny volání o pomoc. Když se vydali za hlasem, našli pana Čapka, který ležel na chodníku, špatně se mu dýchalo, chroptěl.                                                                                                                                                                                           

Jmenovaní žáci neváhali a duchapřítomně zavolali záchrannou službu, která muži poskytla první pomoc.  

 Děti za svůj čin dostaly pochvaly nejen od paní ředitelky, ale také od pana starosty. Navíc jim byly při slavnostním poděkování předány sladké odměny. U poděkování byla přítomna i vnučka pana Čapka Klaudie.

   Jsme rádi, že žáci naší školy nejsou lhostejní k lidem, kteří potřebují pomoci, a doufáme, že by se stejně zachovali i ostatní.

 

                                                                                                                                          Bc.  Sylvie Lucáková,

         třídní učitelka 4.A