Žáci naší ZŠ volili prezidenta

V týdnu prezidentských voleb si žáci 6., 7. a 8. tříd vyzkoušeli volby nanečisto. Jejich hlavním úkolem bylo připravit si po menších skupinkách referát o jednom z devíti prezidentských kandidátů. Zadaného úkolu se žáci zhostili zodpovědně a všichni byli na hodinu občanské výchovy připraveni.                                                                                             

Svým spolužákům přednesli zajímavé informace, doplněné počítačovými prezentacemi či fotkami kandidátů. Poté si žáci poprvé vyzkoušeli odvolit. V úředních obálkách vhodili svůj ,,hlas“ do připravené volební urny. Po zapsání a sečtení všech volebních lístků se dozvěděli, kdo by v jejich třídě vyhrál a stal se panem prezidentem.

Žáci byli v průběhu hodiny seznámeni nejen s kandidáty, ale i s prací volební komise po zpracování nasbíraných dat Českým statistickým úřadem.

 

Mgr. Michaela Korbelová