Vzpoura úrazům

Projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny VZPoura úrazům je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím organizovaných setkání na základních školách snaží dětem problematiku úrazů přiblížit.                                                                                                               

Dále chtějí upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum.

I naše škola se do tohoto projektu zapojila a žáci 2. – 5. tříd besedovali s ambasadory Michalem a Jarmilou o úrazech a jejich následcích.

Připojme se tedy všichni ke VZPouře úrazům a snažme se, aby nepřibývalo dětí, které se v důsledku úrazu potýkají s celoživotním postižením.

Mgr. Helena Kaluhová