Výběrová řízení

ZŠ Bakov nad Jizerou vyhlašuje výběrové řízení  ZŠ/1/2017 – Výměna dlažby v ZŠ Bakov nad Jizerou (zadání VŘ, krycí list) a ZŠ/2/2017 – Rekonstrukce dveří v ZŠ Bakov nad Jizerou (zadání VŘ, krycí list).