Volby do školské rady

Vážení rodiče, na základě § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů je zřízena  při Základní škole Bakov nad Jizerou školská rada složená ze šesti členů. Třetinu volí v řádných volbách  zákonní zástupci nezletilých žáků, druhá třetina školské rady je volena pedagogickými pracovníky školy a poslední třetinu jmenuje zřizovatel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.                                                                                                                       

Řádné volby členů školské rady na další období proběhnou 19. 4. 2018 v době třídních schůzek v budově 1. stupně. Ve volbách každý volič hlasuje osobně. Na hlasovacím lístku označí volič zakroužkováním pořadového čísla kandidáty, které volí. Upravený hlasovací lístek volič vloží do volební schránky.

Zájemci o kandidaturu do školské rady se mohou přihlásit do 30. 3. 2018 ředitelce školy.