Školská rada

Složení školské rady (funkční období od 27.3.2015):

předseda: JUDr. Petra Svobodová

místopředseda: Mgr. Václav Čech

zapisovatel: Mgr. Věra Stránská

 

Zástupci rodičů:

JUDr. Petra Svobodová - svobodova.skr@seznam.cz

Tomáš Masaryk - mesany@email.cz

Zástupci pedagogů:

Mgr. Ilona Dvořáková - ilodvorakova@centrum.cz

Mgr. Václav Čech - cech@zs.bakovnj.cz

Zástupci zřizovatele:

Mgr. Věra Stránská - vera.stranska@seznam.cz

Jan Kavan - jan.kavan@mtcactivity.cz

 

Jednací řád školské rady

 

Zápisy ze zasedání školské rady:

Zápis ze zasedání ŠR – 1.4.15

Zápis ze zasedání ŠR – 8.6.15

Zápis ze zasedání ŠR – 22.9.15

Zápis ze zasednání ŠR – 6.11.15

Zápis ze zasedání ŠR - 1. 3. 16

Zápis ze zasedání ŠR - 24. 5. 16

Zápis ze zasedání ŠR - 19. 9. 16

Zápis ze zasedání ŠR - 14. 10. 16

Zápis ze zasedání ŠR - 22. 11. 16

Zápis ze zasedání ŠR - 6. 4. 17

Zápis ze zasedání ŠR - 12. 10. 17

Zápis ze zasedání ŠR + aktivu - 8. 2. 18

 

Seznam zástupců tříd v aktivu rodičů naleznete zde.

 

Zápisy ze zasedání aktivu rodičů:

Zápis ze zasedání aktivu rodičů - 26. 1. 17

Zápis ze zasedání aktivu rodičů - 6. 4. 17

Zápis ze zasedání aktivu rodičů - 12. 10. 17

 

Další termín zasedání školské rady: