Školní psycholog

Vážení a milí pedagogové a pracovníci školy,

milé holky a kluci, vážení rodiče a zákonní zástupci

Možná vás napadá, čemu všemu se školní psychologové vlastně věnují.

Práce školních psychologů by se dala rozdělit do dvou skupin. Ta první by se nejspíše nazývala individuální práce a ta druhá skupinová práce. V praxi to znamená, že školní psycholog nebo psycholožka pracuje jak s jednotlivými žáky, učiteli nebo rodiči, tak s celými skupinami, tedy se školními třídami, skupinami učitelů nebo rodičů, s rodinami.

Na čem vlastně pracují?

Dá se říci, že zájemcům o jejich služby pomáhají psychologové najít, případně udržet vlastní pocit pohody a spokojenosti. Je známo, že když jsme relativně „v pohodě“, můžeme se dobře soustředit, neděláme chyby, máme kolem sebe dostatek blízkých lidí a dokážeme si poradit i se složitějšími životními situacemi, bereme je s humorem. Když ale v pohodě nejsme, propadáme smutku, nedaří se nám a připadáme si osamělí. Jak se ale dostat do pohody? Často pomáhá rozhovor s někým blízkým, relaxace a odpočinek, sport, hudba nebo prostě odhodlání nedat se. Někdy pocit nepohody trvá dlouho a člověku už nezbývá mnoho cest, jak se mu bránit. V takovém případě je dobré najít odbornou pomoc. Je moc fajn, když si dokážeme říct, že potřebujeme pomoc. Rozhodně není za co se stydět, právě naopak. Člověk, který vyhledá pomoc, své problémy řeší a ukazuje ostatním, že se dokáže o sebe postarat a že to všechno zvládne. Psycholog nebo psycholožka můžou člověka na takové cestě provázet a společně hledat zdroj nepohody a způsoby, jak takové nepohodě zabránit. Někdy to může být pomocí rozhovoru, někdy třeba hrou nebo kresbou, jindy používáme různé testy a dotazníky.

Podle toho, v čem nepohoda spočívá, pracujeme buď jednotlivě (s žákem, učitelem, rodičem) nebo s celou skupinou (třídou, žákovským shromážděním, sborovnou apod.).

Pro takovou práci platí zásadní pravidla. Psycholog zachovává mlčenlivost a veškeré informace jsou důvěrné. Pokud je vám během setkání něco nejasného, můžete se kdykoliv zeptat. Také by mělo být jasné, o co vlastně jde, co se bude „řešit“, o čem si budeme povídat, kam by taková setkání měla směřovat.

S jakými problémy se lidé nejčastěji na školní psychology obracejí:

– Problémy v třídním kolektivu

– Potíže se zvládáním učiva

– Nesoustředěnost, hyperaktivita

– Potíže v rodinné komunikaci (hádky, rozvody, zvykání si na novou rodinu apod.)

– Osobní psychické potíže

Pokud budete mít zájem o návštěvu, můžete přijít osobně v konzultačních hodinách, nejlépe po předchozím objednání. Pokud vám konzultační hodiny nevyhovují, můžete využít telefon nebo email.

 

Školní psycholog -  Mgr. Iva Paulusová, email: psycholog@zs.bakovnj.cz, tel.: 731 280 978

Konzultační hodiny jsou v pondělí dopoledne, dále po domluvě.