Zaměstnanci

Ředitel: Mgr. Jan Šilhán

Statutární zástupce: Mgr. Věra Bartošová

Zástupce pro II.stupeň: Mgr. Václav Čech

 

1. stupeň:

l.A  Mgr. Ivana Lustyková Dočekalová

l.B  Mgr. Jitka Brychová

l.C  Lenka Novotná

ll. A  Mgr. Helena Kaluhová

ll.  B  Mgr. Blanka Černá

lll. A  Mgr. Ilona Dvořáková

lll. B  Mgr. Hana Kroupová

lll. C  Mgr. Eva Ernestová

lV. A  Mgr. Věra Bartošová

lV. B  Mgr. Jaromíra Rudolfová

lV. C  Mgr. Lenka Švarcová Malcová

V. A  Mgr. Monika Honcová

V. B  Mgr. Klára Procházková

netřídní učitelé:

Bc. Šárka Vrabcová

 

2. stupeň:

Vl. A  Ing. Jitka Holasová

Vl. B  Bc. Jana Navrátilová

Vl. C  Mgr. Pavla Mičíková

Vll. A  Mgr. Michaela Korbelová

Vll. B  Mgr. Lucie Hunčovská 

Vlll. A  Mgr. Luboš Brodský

Vlll. B  Mgr. Jana Brodská

lX. A   Mgr. Jindřiška Jonešová

lX. B   Mgr. Václav Čech

netřídní učitelé:

Mgr. Michaela Vrabcová Vyhlasová

Mgr. Milena Livorová

Ing. Dana Stehlíková

Ing. Nikola Svatušková

Bc. Jakub Runčík

Blanka Matějů

 

Asistenti pedagoga:

Martina Cimrmanová

Jana Marešová

Michaela Pilařová

Iveta Poštolková

Dana Švejdarová

Jana Tůmová Šípová

Markéta Tesaříková

 

Školní družina: 

Marcela Vávrová

Jiřina Horejšová

Lenka Drahoňovská

Markéta Tesaříková

  

Sekretariát – Veronika Grünwaldová

Školní jídelna – Radka Žďánská

Školník – Pavel Tišler

Účetní PO - Vendula Kasalová