Zaměstnanci

Ředitel: MgA. Libor Doležal

Statutární zástupce: Mgr. Věra Bartošová

 

1. stupeň:

l.A  Mgr. Monika Honcová

l.B  Mgr. Michaela Vrabcová Vyhlasová

ll.A  Mgr. Ivana Lustyková Dočekalová

ll.B  Mgr. Jitka Brychová

ll.C  Mgr. Lenka Brožová

lll. A  Mgr. Helena Kaluhová

lll.  B  Mgr. Blanka Černá

lV. A  Mgr. Ilona Dvořáková

lV. B  Mgr. Hana Kroupová

lV. C  Mgr. Eva Ernestová

V. A  Mgr. Věra Bartošová

V. B  Mgr. Klára Kroupová

V. C  Mgr. Lenka Švarcová Malcová

 

netřídní učitelé:

Bc. Šárka Vrabcová

 

2. stupeň:

Vl.A  Mgr. Jindřiška Jonešová

Vl.B  Mgr. Zuzana Bešíková

Vll. A  Ing. Jitka Holasová

Vll. B  Bc. Jana Navrátilová

Vll. C  Mgr. Václav Čech

Vlll. A  Mgr. Michaela Korbelová

Vlll. B  Mgr. Lucie Hunčovská 

lX. A  Mgr. Luboš Brodský

lX. B  Mgr. Jana Brodská

 

netřídní učitelé:

Ing. Dana Stehlíková

Lenka Folbrechtová

Jan Toman

Berta Šeflová

 

Asistenti pedagoga:

Bc. Martina Cimrmanová

Jana Marešová

Michaela Pilařová

Iveta Poštolková

Dana Švejdarová

Jana Tůmová Šípová

Bc. Markéta Tesaříková

Mgr. Jaromíra Rudolfová

Berta Šeflová

 

Školní družina: 

Marcela Vávrová

Lenka Drahoňovská

Markéta Tesaříková

Pavla Pelechová

  

Sekretariát – Veronika Grünwaldová

Školní jídelna – Radka Žďánská

Školník – Pavel Tišler

Účetní PO - Vendula Kasalová