Rezignace ředitele základní školy

28. 08. 2020

Dne 3. srpna byla radě města doručena rezignace Mgr. Jana Šilhána na funkci ředitele Základní školy v Bakově nad Jizerou ke dni 26.8.2020.Po tomto datu bude ZŠ vedena statutárním zástupcem ředitele, a to do doby jmenování nového ředitele. Na danou vedoucí pozici bylo vypsáno konkurzní řízení v souladu s platnou legislativou.