Rekonstrukce ZŠ

21. 04. 2021

Podrobnosti o účelu rekonstrukce

Vážení rodiče,

dovoluji si vás informovat, že v průběhu května započne rekonstrukce podkroví naší základní školy. Vzniknou čtyři odborné učebny (jazyková učebna, počítačová učebna a dvě učebny pro pracovní činnosti), které budou vybaveny dle současných moderních požadavků na prostory pro vzdělávání. Rekonstrukce významně ovlivní materiální zabezpečení výuky a věřím, že bude mít přímý vliv na kvalitu poskytovaného vzdělávání. O dalších skutečnostech, týkajících se zajištění bezpečnosti vašich dětí během rekonstrukce a vlivu rekonstrukce na běžný chod školy, vás budeme průběžně a v předstihu informovat.

MgA. Libor Doležal, ředitel školy