Poděkování

21. 05. 2020

Vážení.

Právě v těchto dnech, ve dnech pro nás všechny jistě nezvyklých, s pýchou v srdci za sebe a oba zástupce, sděluji:
cením si práce všech zaměstnanců naší školy – pedagogických i nepedagogických.

Velké poděkování a uznání patří dalším stovkám rodičů, prarodičů, strýcům a tetičkám a dalším členům rodin, které se společně s námi zapojily do akce vzdělávání dětí na dálku.
Všichni si zasloužíte metál!

Přeji všem úspěšný restart a zdárný, alespoň částečný, návrat do školních lavic.

 

                                                                                               ředitelství školy