Oznámení o konání voleb do Školské rady

28. 05. 2021

Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

Volební orgán v souladu s platným Volebním řádem Školské rady při Základní škole Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav rozhodl takto:

Volební orgán je čtyřčlenný ve složení - ředitel školy, zástupce pedagogických pracovníků, zástupce nezletilých žáků, zástupce MěÚ.

Volební orgán vyhlašuje volby do Školské rady při Základní škole Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav.

Termín konání voleb se stanovuje na 23. 6. 2021 v čase 15:00 – 17:00 hodin.
Volby se uskuteční v místnosti č. dv. 27, 1NP, ZŠ Bakov nad Jizerou.

Kandidátní listina je k nahlédnutí v příloze tohoto dokumentu.

Školská rada má 6 členů. Funkční období je tříleté.
Třetinu ŠR, 2 členy, volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti.
Třetinu ŠR, 2 členy, volí pedagogičtí pracovníci školy.
Třetinu ŠR, 2 členy, jmenuje zřizovatel školy.

MgA. Libor Doležal, ředitel

Příloha - Kandidátní listina