Návrat do školy

05. 05. 2020

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZŠ BAKOV NAD JIZEROU V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

ZŠ Bakov nad Jizerou informuje tímto zákonné zástupce žáků o organizování vzdělávacích aktivit a o dalších souvislostech:

  • povinnosti podepsat čestné prohlášení a seznámení (viz příloha)
  • provozní době školy
  • provozu školy a hygienických opatřeních
  • způsobech předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020; v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020.

Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy: více zde

Příloha: čestné prohlášení