Informace pro rodiče žáků ZŠ

07. 04. 2021

Výuka od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR bude od 12. 4. 2021 vzdělávání v naší škole uskutečňováno následujícím způsobem.
Žáci I. stupně se budou vzdělávat kombinovanou formou distančního a prezenčního vzdělávání v týdenních rotacích celých tříd. Žáci všech druhých a čtvrtých tříd se budou vzdělávat prezenčně v liché týdny. Žáci všech prvních, třetích a pátých tříd se budou prezenčně vzdělávat v sudé týdny. Detailní organizační informace vám poskytnou třídní učitelky obvyklým způsobem.
Žáci II. stupně pokračují ve vzdělávání pouze distančním způsobem. K individuálním konzultacím nově přibývá možnost osobních konzultací až pro 6 žáků v jedné skupině. Detailní informace vám poskytnou třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů.
V souvislosti s protiepidemickými opatřeními Vlády ČR jsme povinni provádět testování žáků na COVID 19. V příloze naleznete doporučení MŠMT, podle kterého budeme postupovat. Věříme, že tyto informace pomohou rozptýlit vaše oprávněné obavy z chystané změny. Samozřejmě máte právo být u testování vašeho dítěte. V této souvislosti vás žádáme o zvážení své přítomnosti u testování. Domníváme se, že v neodůvodněných případech by mohla být vaše přítomnost spíše kontraproduktivní. V případě potřeby dalších informací nás prosím kontaktujte.
Domníváme se, že by pro vás mohl být zajímavý i text MŠMT týkající se dubnového návratu dětí do škol, který rovněž přikládáme.

S pozdravem

MgA. Libor Doležal
ředitel základní školy

Přílohy: MŠMT návrat do škol
         Testování diagram
         Manuál testování
         Opatření obecné povahy