Informace pro rodiče žáků ZŠ Bakov nad Jizerou

22. 11. 2020

Vážení rodiče,

v pondělí 30. 11. 2020  do školy k prezenční výuce nastupuje celý I. stupeň a žáci 9. ročníků.
Žáci 6., 7. a 8. ročníků budou v rámci rotační výuky nastupovat takto:

30. 11. - 4. 12.       8. a 6. ročníky
7. 12. - 11. 12.        7. ročníky
14. 12. - 18. 12.      8. a 6. ročníky
Platí stávající rozvrhy, o případných změnách ( z důvodu dodržení homogenních skupin a provozu školní jídelny) Vás budou v průběhu příštího týdne  informovat třídní učitelé.

Mgr. V. Bartošová

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18.11.2020 zde