Čtvrtletní hodnocení

21. 04. 2021

Výsledky vzdělávání žáků

Vážení rodiče,

pedagogická rada projednala výsledky vzdělávání našich žáků za uplynulé období 2. pololetí. Vyhodnotili jsme jak klasifikaci, tak i širší dopady distanční výuky. O výsledcích naší hloubkové analýzy budete informováni tímto způsobem. Třídní učitelé žáků 2. stupně s vámi projednají nebo již projednali skutečnosti týkající se hodnocení vašich dětí prostřednictvím on-line třídních schůzek. Třídní učitelé žáků 1. stupně s vámi projednají skutečnosti týkající se vzdělávání v rámci průběžné komunikace, kterou máte oboustranně nastavenou. O dalších podnětech, které přicházejí, budeme jednat individuálně dle svěřené agendy. V případě potřeby jsme vám samozřejmě plně k dispozici. Děkujeme vám za spolupráci a velmi si vážíme vašeho aktivního přístupu, bez kterého by distanční vzdělávání bylo prázdným pojmem.

MgA. Libor Doležal, ředitel školy