Setkání s "lidickou dívkou"

Dne 22. 6. 2017 jsme se my, žáci 8. a 9. ročníku, společně s učiteli zúčastnili exkurze do Lidic a Lán. Od školy jsme vyjeli natěšením a s příslibem dobrého počasí. Když jsme dorazili po dlouhé a horké cestě do Lidic a vyšli z autobusu, převládla ve většině z nás úzkost. Jako první jsme navštívili muzeum.                                                                                                                                                        

Bylo pro nás připraveno krátké video a pak jsme si každý procházeli svým tempem zbytek expozice, jejíž součástí byl nespočet fotografií a několik zajímavých videí. Po opuštění expozice se každému v hlavě honilo hodně emocí a někomu se objevily na tváři i slzy. Po opuštění muzea jsme měli štěstí a čest setkat se s paní Marií Šupíkovou, která byla jednou z dětí, které přežily tuto nešťastnou událost. Paní Šupíková nám vyprávěla o svém životě a o životě ostatních lidí z Lidic, které znala. Bylo to moc hezké zpestření exkurze a za to moc děkujeme. Dále se k nám po krátké přestávce připojila paní průvodkyně se zajímavým výkladem o lidickém pietním místě, které jsem s ní prošli.

Po Lidicích jsme přejeli do milovaného města T. G. Masaryka - Lán. Zde jsme navštívili místní hřbitov, kde je také pan prezident Masaryk se svou rodinou pochován. Dále jsme navštívili letní sídlo prezidenta, lépe řečeno zahradu, kterou jsme si každý prošli svým tempem. Toto byla také naše poslední zastávka. Po ní jsme se vypravili zpátky k nám do Bakova. Celý výlet jsme si moc užili, byl moc zajímavý a poučný.

Marie Adamová, IX.A