Aktuality


Měsíční plán na únor

Publikováno dne 05. 02. 2018

Měsíční plán na únor naleznete zde.                                                                                                                                                                                                                                 

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEKSchůzka s rodiči vycházejících žáků

Publikováno dne 25. 01. 2018

Ve čtvrtek 8. 2. 2018 proběhne v učebně HV na 2. stupni naší školy informační schůzka, na níž budou vydány přihlášky ke studiu na SŠ a tzv. Zápisové lístky.

15:30 pro rodiče žáků se zájmem o studium na víceletých gymnáziích

16:30 pro rodiče žáků 9. ročníku

                                                                         Mgr. J. Brodská

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEKŽáci naší ZŠ volili prezidenta

Publikováno dne 15. 01. 2018

V týdnu prezidentských voleb si žáci 6., 7. a 8. tříd vyzkoušeli volby nanečisto. Jejich hlavním úkolem bylo připravit si po menších skupinkách referát o jednom z devíti prezidentských kandidátů. Zadaného úkolu se žáci zhostili zodpovědně a všichni byli na hodinu občanské výchovy připraveni.                                                                                             

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEKŘeditelské volno

Publikováno dne 12. 01. 2018

 

Na základě zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) § 24 odst. 2 ve znění pozdějších novel vyhlašuje ředitelka školy na čtvrtek 1. 2. 2018 pro žáky ředitelské volno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEKVzpoura úrazům

Publikováno dne 12. 01. 2018

Projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny VZPoura úrazům je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím organizovaných setkání na základních školách snaží dětem problematiku úrazů přiblížit.                                                                                                               

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK