Aktuality


SNĚHULÁCI PRO AFRIKU

Publikováno dne 26. 02. 2019

Projekt Sněhuláci pro Afriku.pdf

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEKInformace rodičům o řešení šikany

Publikováno dne 12. 02. 2019

Vážení rodiče,
 i naše škola jako většina škol v naší zemi není zcela imunní proti výskytu projevů  šikanování. V současné době řešíme na druhém stupni školy nevhodné formy chování žáků, které jsme vyhodnotili po důkladném mapování situace jako šikanu.Chování s náznaky šikany je v současné době velkým celospolečenským problémem. Týká se to sice malého počtu žáků, ale my nechceme před tímto problémem zavírat oči.

U většiny našich žáků se lze spolehnout na jejich zodpovědné chování. Velice se snažíme o to, aby se  počínání několika jednotlivců neodrazilo na chování všech ostatních žáků. Není to však vždy jednoduché.Chceme být připraveni zachytit případné ubližování slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. Nechceme tolerovat žádné projevy rizikového chování ani projevy schvalování tohoto chování.

Řešení problémů dětí věnujeme ve škole ohromné množství času. Abychom předcházeli incidentům, velký důraz klademe na prevenci, organizujeme různé akce pro naše žáky –  v současné době právě proběhla v naší škole mnohadenní akce prevence rizikového chování na I. i II. stupni školy organizací Slánka. Rozšiřujeme nabídku přednášek na rozličné téma týkající se rizikových faktorů chování, které budou děti absolvovat v rámci školní výuky. Samotným žákům doporučujeme, aby o problémech otevřeně hovořili a podělili se o své starosti. Ne vždy děti najdou v sobě dost odvahy, aby se s problémem svěřily ve škole. Někdy neumí jednání druhých vyhodnotit a nepovažují ho z anebezpečné. Prosíme Vás proto o pomoc.

Pro nás je velice důležitá spolupráce pedagogů s rodiči. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je vašemu dítěti  jakkoliv ubližováno, bezprostředně se obraťte na třídního učitele nebo školního metodika prevence. Vaše informace se budou brát velmi vážně a situaci se budeme snažit urychleně vyřešit.

Doufáme, že pomůžete následujícími způsoby:

  • Informujte nás prosím, pokud bude Vaše dítě šikanováno nebo zastrašováno nebo mu bude nějaké jiné dítě ubližovat (kontakt na třídního učitele nebo školního metodika prevence najdete na našich stránkách).
  • Pokud Vaše dítě patří mezi ty, kteří nejdříve jednají a občas nevhodně, vážně si s ním prosím promluvte. Podle našeho názoru jde o tak vážný problém, že jsme rozhodnuti příště děti, které budou vyvolávat nepřátelství, mstít se, spolčovat se s druhými k šikanování jednoho dítěte nebo si budou libovat v násilném, vyprovokovaném chování, hodnotit velice přísně. Nebudeme tolerovat ani krytí šikany, zamlčování skutečností a manipulaci s informacemi, které se týkají ubližování dětí.

Doufáme, že uděláte všechno, co je ve Vašich silách, abyste nám pomohli potlačit tuto nežádoucí tendenci. Je v zájmu každého z nás, aby se takovéto asociální jednání postihovalo co nejpřísněji.

 

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Iva Lustyková

školní metodik prevence

Mgr. Jana Tunysová

speciální pedagog

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEKStříbrné úterý v Mnichově Hradišti

Publikováno dne 12. 12. 2018

Na tradiční předvánoční Mnichovohradišťskou laťku, závodů ve skoku vysokém, odjelo 11.12.2018 deset našich žáků. Třem z nich se podařilo probojovat na stupně vítězů a to na stříbrný stupínek. Eliška Šléglová, loňská vítězka, skočila o 5 cm méně, než loni a v kategorii 7. ročníků obsadila výkonem 120 cm druhé místo. Stejné umístění měl i žák 6. ročníku Filip Šulc.

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEKNebezpečí

Publikováno dne 30. 11. 2018

Vážení rodiče, považujeme za nutné Vás informovat o tom, že se již opakovaně žáci 2. stupně naší školy během polední pauzy mezi dopoledním a odpoledním vyučováním záměrně pohybovali v kolejišti či jeho těsné blízkosti, dokonce před přijíždějícím vlakem. 

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK100 let republiky

Publikováno dne 22. 10. 2018

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK