Schůzka s rodiči vycházejících žáků

Ve čtvrtek 8. 2. 2018 proběhne v učebně HV na 2. stupni naší školy informační schůzka, na níž budou vydány přihlášky ke studiu na SŠ a tzv. Zápisové lístky.

15:30 pro rodiče žáků se zájmem o studium na víceletých gymnáziích

16:30 pro rodiče žáků 9. ročníku

                                                                         Mgr. J. Brodská