Prevence sociálně patologických jevů

PREVENCE pochází z latinského PRAEVENIRE = PŘEDCHÁZET

 

Prastaré medicínské pravidlo říká, že je lépe nemoci PŘEDCHÁZET, než ji léčit.

Prevence rizikového chování jsou konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům spojených s rizikovými projevy chování, případně aktivity minimalizující jejich negativní dopad, včetně dalšího šíření.

Doporučení a pokyny MŠMT:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny