Oslava Dne učitelů

V pátek 24. 3. 2017

zaměstanci školy oslavili v restauraci U Ledvinů

                                                   svůj svátek - Den učitelů.