Informace o třídách

Ve školním roce 2016/2017 je na naší škole 13 tříd na prvním stupni a 7 tříd na stupni druhém. V současné době školu navštěvuje 410 žáků.