Evropský den jazyků

Dne 26. září se v celé Evropě každoročně slaví Evropský den jazyků, ke kterému se letos formou projektového dne připojila i naše škola.  Jako téma jeho prvního ročníku byla zvolena hudba. Cizí řeč se v tento den nesla jak druhým, tak i prvním stupněm.                                                                                                                                                                       

Děti třetího až pátého ročníku zhlédly krátké anglicky mluvené pohádky a jednotlivé třídy vytvářely plakáty, do kterých zakomponovaly cizojazyčná slůvka a fráze, které si samy vyhledaly a přeložily, a snad i zapamatovaly.  A nebyla to pouze angličtina, se kterou děti pracovaly, formou pexesa vyrobeného na druhém stupni se seznamovaly například s norštinou nebo italštinou.

Šesté až deváté ročníky se v úterý proměnily na sedm předem vylosovaných zemí Evropské unie. V několika minutách bylo možné procestovat Evropu skrz naskrz - od Španělska, kde nás vítali mladí toreadoři a tanečnice flamenga, přes Itálii s mafiány, Velkou Británii s jejími celebritami až po trollími pověstmi opředené Norsko.  Žáci prezentovali tyto země především prostřednictvím hudby, pro týmy z ostatních tříd připravili spoustu informací o jednotlivých zemích, jejich kultuře a bavili je formou kvízů, dvoujazyčných her či hádanek. Hudba různých žánrů zněla v sedmi jazycích skutečně celou školou, a ne vždy děti vydržely sedět a nepustit se do tance.

Cílem celého dne bylo formou hudby přiblížit dětem i další evropské jazyky než jsou angličtina a němčina, což se díky více než týdenní přípravě, probíhající nejen v rámci výuky, ale i ve volném čase, povedlo.  Žáci navíc ukázali týmového ducha, schopnost spolupracovat na společném projektu a v neposlední řadě i originalitu jejich nápadů a smysl pro humor.

Mgr. Petra Stinková