Dva dny plné historie

Na konci dubna se naše škola stala pořadatelskou školou dějepisné soutěže Histroriáda, která je určena mladým zájemcům o naši minulost. Soutěžící doprovázení svými učiteli se k nám sjeli z celé republiky, namátkou například ze Zlína, Hradce Králové, Strakonic či od Kyjova.                                                                                

Přijel proto, aby si zasoutěžili, seznámili se s novými kamarády, poznali naše město a památky v okolí.

Většina z devatenácti školních týmů přijela už ve středu v podvečer. Ubytovali se v přízemních učebnách pavilónové budovy, navečeřeli se a mnozí vyrazili na první prohlídku Bakova.

Vlastní soutěžní klání začalo slavnostním zahájením ve čtvrtek ráno ve školní jídelně. Po projevu ředitelky školy Ing. Bc. Petry Kremlové, starosty města Radima Šimáně, náměstka hejtmanky Středočeského kraje Mgr. Daniela Marka a arbitra akce Mgr. Ivana Bauera zazpívali soutěžící hymnu Historiády, čímž byla soutěž pomyslně odstartována.

Soutěžící žáky čekalo dopoledne plnění teoretických úkolů v učebnách budovy II. stupně, zatímco doprovázející učitelé vyrazili na prohlídku královského hradu Bezděz. Své první dojmy si mohli sdělit u společného oběda, po kterém se však jejich cesty opět rozdělily. Mladí historici vyrazili plnit úkoly na Bezděz a učitelé se vydali poznávat další památky v okolí. Nejprve zamířili na prohlídku románského kostelíka v Mohelnici nad Jizerou, poté ještě zhlédli kostel sv. Mikuláše ve Vinci. Po krátké přestávce na kávu ve škole absolvovali učitelé didaktický seminář Mgr. Bauera na téma Světlo a stíny, věnovaný barokní architektuře. Po společné večeři se nakrátko program žáků a učitelů opět rozdělil – žáci plnili ve škole cyklické úkoly, zatímco učitelé zamířili na prohlídku zříceniny Zvířetice. První soutěžní den byl zakončen varhanním koncertem v kostele sv. Bartoloměje, kde varhanice Zdeňka Nečesaná přiblížila návštěvníkům život a hudbu bakovského rodáka Jiřího Ignáce Linky.

V pátek ráno soutěž pokračovala. Celé dopoledne probíhal program jak pro soutěžící, tak pro doprovázející učitele v Bakově nad Jizerou. Žáci plnili úkoly tzv. městské hry, ve které měli zjišťovat odpovědi na otázky vztahující se k našemu městu. Učitelé v ten samý čas měli zajištěnou prohlídku města a místního muzea. Po obědě se všichni sešli ve školní jídelně, kde proběhlo vyhlášení konečných výsledků dvoudenního klání. V kategorii základních škol zvítězili žáci ze ZŠ v Lomnici nad Popelkou a v kategorii víceletých gymnázií účastníci Gymnázia J. Machara z Brandýsa nad Labem.  Zpěvem soutěžní hymny Poselství byl 19. ročník Historiády zakončen.

Soutěž takto velkého rozsahu se nedá uskutečnit bez lidí ochotných přiložit ruku k dílu a bez finančního zajištění, které poskytl náš zřizovatel – Město Bakov nad Jizerou. Všem patří velký dík.

Václav Čech