Dokumenty školy

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

 

Pro rodiče - uvolnění a omluva žáka, žádosti, zmocnění (GDPR), oznámení, konzultační hodiny.

- Omluvný list 1, omluvný list 2

- Uvolnění žáka týden+, uvolnění (rekreace) s plánem učiva

- Uvolnění z vyučování

- Uvolnění z TV, částečné uvolnění z TV

- Uvolnění z předmětu pravidelně

- Žádost o vydání zápisového lístku

Žádost o vydání náhradního zápisového lístku

- Žádost o přijetí

- Žádost o přijetí při přestupu z jiné školy

- Žádost o vypracování IVP

- Žádost o slovní hodnocení

- Žádost o komisionální přezkoušení

- Žádost o pokračování v docházce

- Žádost o vydání druhopisu

- Vyřizování žádosti o poskytnutí informace

- Zmocnění k jednání a vyzvedávání jinou osobou

- Oznámení plnění školní docházky v zahraničí

 

Povinné dokumenty školy

-Školní řád 

-Dodatek ke školnímu řádu

- Vnitřní organizační řád školy

Školní vzdělávací program - září 2018

Školní vzdělávací program - volitelné předměty - září 2018

Preventivní program v oblasti rizikového chování

Plán enviromentální výchovy

Plán ICT

 

Hospodaření školy

Proplacené faktury

 

Ostatní

Výroční zpráva 2017-18

- Výroční zpráva 2018-2019

Inspekční zpráva

metodiky všech rizikových jevů - vizhttp://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny

-Jmenování pověřence školy

-Výběrové řízení