Beseda s vězni

Ve středu 17. května jsem se s mými spolužáky z 9. A a 9. B zúčastnil besedy o věznici v Jiřicích, která proběhla na malém sále Radnice. Tuto besedu vedla paní psycholožka této věznice společně s dvěma vězni a jejich strážníkem, se kterými jsme mohli později hovořit. Když jsme se všichni usadili, paní psycholožka  nás provedla věznicí Jiřice skrze svou prezentaci na počítači.

Následně po skončení prezentace jsme si vyslechli životní příběh obou vězňů a mohli se zeptat na různé dotazy kolem tvrdého života trestance. Bohužel vězni s paní psycholožkou se museli brzo dostavit zpátky do věznice, ale naštěstí u nás zůstal strážník a zasvětil nás do života personálu a hlídače ve věznici. Dokonce nám představil svůj arzenál, který si někteří spolužáci  na sobě mohli otestovat.

Když bych měl tuto besedu shrnout, určitě byla přínosem do života a pro některé z nás cennou lekcí.

 

 

Martin Masopust, IX. A