Třídní schůzky

15. 09. 2020

I.stupeň 16:00 h, II.stupeň 17:00 h