Pasování na čtenáře

08. 09. 2020

Knihovna 2.A, 2.B, 2.C