1. Restaurant Day

Ve čtvrtek 2. listopadu se od rána naší školou linuly vůně, až se sliny sbíhaly. Připravoval se tu totiž náš první Restaurant Day. Děti se svými vyučujícími horlivě strouhaly, míchaly, mazaly, vařily, pekly a smažily, co jim síly stačily. Pozadu nezůstali ani rodiče, prarodiče a přátelé školy, kteří je podpořili a obohatili nabídku dobrot svými výtvory.

Odpoledne se třídy a školní jídelna proměnily v malé restaurace plné pochoutek a laskomin nejrůznějších druhů, které si návštěvníci akce mohli sníst přímo na místě, ale i odnést domů. Naše šikovné paní kuchařky také připravily některá jídla z jídelníčku, aby je rodiče mohli ochutnat. Nutno říct, že návštěvníkům /ale i dětem a nám/ opravdu chutnalo. K velké radosti všech, kteří se na jeho přípravě a realizaci -  v potu tváře a občas s pochodujícími nervy – podíleli. Náš Restaurant Day se zkrátka vydařil a my se pomalu otřepáváme a začínáme se těšit na další. Děkujeme všem rodičům a přátelům školy za obrovskou podporu, moc si jí vážíme. Děkujeme dětem a pracovníkům školy za elán, nasazení a nadšení, ať jim vydrží i dál a co nejdéle. Třeba až do vánočního jarmarku, který začneme co nevidět připravovat. A Vás všechny na něj srdečně zveme!

 

Mgr. Věra Bartošová